artykuł nr 26

Zarządzenie nr 113 z dn. 9 marca 2016 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 112 z dn. 8 marca 2016 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 111 z dn. 8 marca 2016 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 110 z dn. 8 marca 2016 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 109 z dn. 8 marca 2016 r.