artykuł nr 11

Zarządzenie nr 128 z dn. 29 marca 2016 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 127 z dn. 24 marca 2016 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 126 z dn. 24 marca 2016 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 125 z dn. 23 marca 2016 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 124 z dn. 23 marca 2016 r.