artykuł nr 56

Zarządzenie nr 83 z dn. 17 lutego 2016 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 82 z dn. 16 lutego 2016 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 81 z dn. 15 lutego 2016 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 80 z dn. 15 lutego 2016 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 79 z dn. 15 lutego 2016 r.