artykuł nr 51

Zarządzenie nr 88 z dn. 25 lutego 2016 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 87 z dn. 25 lutego 2016 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 86 z dn. 23 lutego 2016 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 85 z dn. 22 lutego 2016 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 84 z dn. 22 lutego 2016 r.