artykuł nr 61

Zarządzenie nr 466 z dn. 26 listopada 2015 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 465 z dn. 26 listopada 2015 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 464 z dn. 26 listopada 2015 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 463 z dn. 25 listopada 2015 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 462 z dn. 25 listopada 2015 r.