artykuł nr 46

Zarządzenie nr 481 z dn. 1 grudnia 2015 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 480 z dn. 1 grudnia 2015 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 479 z dn. 1 grudnia 2015 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 478 z dn. 1 grudnia 2015 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 477 z dn. 30 listopada 2015 r.