artykuł nr 31

Zarządzenie nr 496 z dn. 11 grudnia 2015 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 495 z dn. 10 grudnia 2015 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 494 z dn. 10 grudnia 2015 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 493 z dn. 10 grudnia 2015 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 492 z dn. 8 grudnia 2015 r.