artykuł nr 26

Zarządzenie nr 501 z dn. 15 grudnia 2015 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 500 z dn. 11 grudnia 2015 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 499 z dn. 11 grudnia 2015 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 498 z dn. 11 grudnia 2015 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 497 z dn. 11 grudnia 2015 r.