artykuł nr 36

Zarządzenie nr 349 z dn. 7 września 2015 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 348 z dn. 2 września 2015 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 347 z dn. 1 września 2015 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 346 z dn. 1 września 2015 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 345 z dn. 1 września 2015 r.