artykuł nr 16

Zarządzenie nr 369 z dn. 21 września 2015 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 368 z dn. 21 września 2015 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 367 z dn. 21 września 2015 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 366 z dn. 21 września 2015 r

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 365 z dn. 21 września 2015 r.