artykuł nr 61

Zarządzenie nr 324 z dn. 12 sierpnia 2015 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 323 z dn. 7 sierpnia 2015 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 322 z dn. 7 sierpnia 2015 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 321 z dn. 7 sierpnia 2015 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 320 z dn. 5 sierpnia 2015 r.