artykuł nr 56

Zarządzenie nr 329 z dn. 17 sierpnia 2015 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 338 z dn. 17 sierpnia 2015 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 327 z dn. 17 sierpnia 2015 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 326 z dn. 14 sierpnia 2015 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 325 z dn. 14 sierpnia 2015 r.