artykuł nr 41

Zarządzenie nr 223 z dn. 27 maja 2015 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 222 z dn.26 maja 2015 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 221 z dn. 26 maja 2015 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 220 z dn. 26 maja 2015 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 219 z dn. 25 maja 2015 r.