artykuł nr 21

Zarządzenie nr 243 z dn. 12 czerwca 2015 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 242 z dn. 12 czerwca 2015 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 241 z dn. 12 czerwca 2015 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 240 z dn. 12 czerwca 2015 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 239 z dn. 12 czerwca 2015 r.