artykuł nr 1

Zarządzenie 263 z dn. 30 czerwca 2015 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 262 z dn. 30 czerwca 2015 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 261 z dn. 30 czerwca 2015 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 260 z dn. 29 czerwca 2015 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 259 z dn. 29 czerwca 2015 r.