artykuł nr 26

Zarządzenie nr 118 z dn 20 marca 2015r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 117 z dn. 20 marca 2015 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 116 z dn. 20 marca 2015 r

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 115 z dn. 20 marca 2015 r

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 114 z dn. 20 marca 2015 r