artykuł nr 16

Zarządzenie nr 128 z dn. 27 marca 2015 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 127 zdn. 27 marca 2015 r

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 126 z dn. 26 marca 2015 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 125 z dn. 26 marca 2015 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie z nr 124 z dn. 26 marca 2015 r.