artykuł nr 106

Zarządzenie nr 38 z dn. 27 stycznia 2015 r.

artykuł nr 107

Zarządzenie nr 37 z dn. 26 stycznia 2015 r.

artykuł nr 108

Zarządzenie nr 36 z dn. 26 stycznia 2015 r.

artykuł nr 109

Zarządzenie nr 35 z dn. 26 stycznia 2015 r.

artykuł nr 110

Zarządzenie nr 34 z dn. 26 stycznia 2015 r.