artykuł nr 86

Zarządzenie nr 58 z dn. 4 lutego 2015 r.

artykuł nr 87

Zarządzenie nr 57 z dn. 3 lutego 2015 r.

artykuł nr 88

Zarządzenie nr 56 z dn. 3 lutego 2015 r.

artykuł nr 89

Zarządzenie nr 55 z dn. 2 lutego 2015 r.

artykuł nr 90

Zarządzenie nr 54 z dn. 2 lutego 2015 r.