artykuł nr 81

Zarządzenie nr 63 z dn. 9 lutego 2015 r.

artykuł nr 82

Zarządzenie nr 62 z dn. 5 lutego 2015 r.

artykuł nr 83

Zarządzenie nr 61 z dn. 4 lutego 2015 r.

artykuł nr 84

Zarządzenie nr 60 z dn. 4 lutego 2015 r.

artykuł nr 85

Zarządzenie nr 59 z dn. 4 lutego 2015 r.