artykuł nr 76

Zarządzenie nr 68 z dn. 11 lutego 2015 r.

artykuł nr 77

Zarządzenie nr 67 z dn. 9 lutego 2015 r.

artykuł nr 78

Zarządzenie nr 66 z dn. 9 lutego 2015 r.

artykuł nr 79

Zarządzenie nr 65 z dn. 9 lutego 2015 r.

artykuł nr 80

Zarządzenie nr 64 z dn. 9 lutego 2015 r.