artykuł nr 71

Zarządzenie nr 73 z dn. 16 lutego 2015 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 72 z dn. 13 lutego 2015 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 71 z dn. 13 lutego 2015 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 70 z dn. 13 lutego 2015 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 69 z dn. 13 lutego 2015 r.