artykuł nr 66

Zarządzenie nr 78 z dn. 25 lutego 2015 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 77 z dn. 24 lutego 2015 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 76 z dn. 23 lutego 2015 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 75 z dn. 18 lutego 2015 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 74 z dn. 17 lutego 2015 r.