artykuł nr 56

Zarządzenie nr 88 z dn. 26 lutego 2015 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 87 z dn. 26 lutego 2015 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 86 z dn. 26 lutego 2015 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 85 z dn. 26 lutego 2015 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 84 z dn. 26 lutego 2015 r.