artykuł nr 36

Zarządzenie nr 108 z dn. 12 marca 2015 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 107 z dn. 11 marca 2015 r

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 106 z dn. 10 marca 2015 r

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 105 z dn. 10 marca 2015 r

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 104 z dn. 10 marca 2015