artykuł nr 1

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-N 814 KB
artykuł nr 2

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-Z MB
artykuł nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-27s MB
artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-28s 24 MB
artykuł nr 5

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-NDS 804 KB