artykuł nr 11

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r

Załączniki:
Sprawozdanie Rb- NDS 792 KB
artykuł nr 12

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r

Załączniki:
Sprawozdanie Rb 28s 23 MB
artykuł nr 13

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r

Załączniki:
Sprawozdanie RB-27s MB