artykuł nr 1

Zmiany do budżetu miasta - 2015 r.

Załączniki:
Zarządzenie nr 295 z dn. 8.07.2015 w sprawie zmian w planach finansowych 249 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarzadzenie nr 294 z dn. 8.07.2015r w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2015. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarzadzenie nr 256 z dn. 25.06.2015 w/s zmiany w budżecie Miasta na 2015 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w sprawie zmian w planach finansowych 293 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 225 z dn. 28.05.2015 r w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2015 r MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 223 z dn. 27.05.2015 w sprawie zmian w planach finansowych 348 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 214 z dn. 21.05.2015 r w sprawie zmiany w budżecie Miasta 2015r MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 193 z 6.05.2015 r w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2015 r MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 187 z dn. 4.05.2015 r w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2015 r 466 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 179 z dn.29.04.2015 r w/s zmiany w budżecie Miasta na 2015 r MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 172 z dn. 24.04.2015 r w/s zmiany w budżecie miasta na 2015 r MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 144 w/s zmiany w budżecie miasta na 2015 r MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/72/15 w/s zmiany w budżecie miasta na 2015 r MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 122 z dn. 26 marca 2015 r w s/p zmiany w budżecie miasta na 2015 r 255 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwa Nr V/52/15 w/s zmiany w budzecie miasta na 2015 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 91 z dn. 3 marca 2015 r MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 84 z dn. 26.02.2015 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2015 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 56 z dn. 03.02.2015 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2015 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/38/15 w/s zmiany budżetu miasta na 2015 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 44 z dn. 29.01.2015 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2015 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Budżet Miasta

artykuł nr 3

Projekt Budżetu Miasta

Załączniki:
Opinia RIO dotycząca projektu uchwały o WPF oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 r. 944 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków jednostek pomocniczych 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - powiat 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - gmina 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - powiat 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - gmina 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - powiat 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - gmina 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2015 r. 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - gmina 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - gmina 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - powiat 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - gmina 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - powiat 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - gmina 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - powiat 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - gmina 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - powiat 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - gmina 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2015 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami - powiat 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami - gmina 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu - powiat 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu - gmina 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta - zadania powiatu 175 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta - zadania gminy 259 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta - zadania powiatu 79 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta - zadania gminy 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki budżetowe na 2015 r. 119 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetowe na 2015 r. 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki jednostek oświatowych 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetowych - razem gmina i powiat 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody Budżetu Miasta na 2015 r. 413 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetowych - razem gmina i powiat 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Objaśnienia do projektu 333 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer