artykuł nr 1

Zmiany do budżetu miasta - 2015 r.

Załączniki:
Zarządzenie nr 295 z dn. 8.07.2015 w sprawie zmian w planach finansowych 249 KB
Zarzadzenie nr 294 z dn. 8.07.2015r w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2015. MB
Zarzadzenie nr 256 z dn. 25.06.2015 w/s zmiany w budżecie Miasta na 2015 r. MB
w sprawie zmian w planach finansowych 293 KB
Zarządzenie nr 225 z dn. 28.05.2015 r w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2015 r MB
Zarządzenie nr 223 z dn. 27.05.2015 w sprawie zmian w planach finansowych 348 KB
Zarządzenie nr 214 z dn. 21.05.2015 r w sprawie zmiany w budżecie Miasta 2015r MB
Zarządzenie nr 193 z 6.05.2015 r w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2015 r MB
Zarządzenie nr 187 z dn. 4.05.2015 r w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2015 r 466 KB
Zarządzenie nr 179 z dn.29.04.2015 r w/s zmiany w budżecie Miasta na 2015 r MB
Zarządzenie nr 172 z dn. 24.04.2015 r w/s zmiany w budżecie miasta na 2015 r MB
Zarządzenie nr 144 w/s zmiany w budżecie miasta na 2015 r MB
Uchwała Nr VII/72/15 w/s zmiany w budżecie miasta na 2015 r MB
Zarządzenie nr 122 z dn. 26 marca 2015 r w s/p zmiany w budżecie miasta na 2015 r 255 KB
Uchwa Nr V/52/15 w/s zmiany w budzecie miasta na 2015 r. MB
Zarządzenie nr 91 z dn. 3 marca 2015 r MB
Zarządzenie nr 84 z dn. 26.02.2015 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2015 MB
Zarządzenie nr 56 z dn. 03.02.2015 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2015 MB
Uchwała Nr IV/38/15 w/s zmiany budżetu miasta na 2015 rok MB
Zarządzenie nr 44 z dn. 29.01.2015 r. w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 2015 MB
artykuł nr 2

Budżet Miasta

artykuł nr 3

Projekt Budżetu Miasta

Załączniki:
Opinia RIO dotycząca projektu uchwały o WPF oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 r. 944 KB
Plan wydatków jednostek pomocniczych 22 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - powiat 36 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - gmina 42 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - powiat 37 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - gmina 34 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - powiat 44 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - gmina 31 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 19 KB
Plan nakładów na inwestycje na 2015 r. 50 KB
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - gmina 35 KB
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - gmina 32 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - powiat 29 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - gmina 19 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - powiat 20 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - gmina 25 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - powiat 37 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - gmina 38 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - powiat 33 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - gmina 34 KB
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2015 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami - powiat 56 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami - gmina 56 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu - powiat 40 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu - gmina 44 KB
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r. 22 KB
Plan wydatków budżetu miasta - zadania powiatu 175 KB
Plan wydatków budżetu miasta - zadania gminy 259 KB
Plan dochodów budżetu miasta - zadania powiatu 79 KB
Plan dochodów budżetu miasta - zadania gminy 104 KB
Wydatki budżetowe na 2015 r. 119 KB
Dochody budżetowe na 2015 r. 58 KB
Plan dochodów - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 27 KB
Wydatki jednostek oświatowych 21 KB
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 24 KB
Plan wydatków budżetowych - razem gmina i powiat 25 KB
Dochody Budżetu Miasta na 2015 r. 413 KB
Plan dochodów budżetowych - razem gmina i powiat 86 KB
Objaśnienia do projektu 333 KB
Projekt uchwały w/s uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok 34 KB