artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego