artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego