artykuł nr 41

Zarządzenie nr 444 z dn. 5 grudnia 2014 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 443 z dn. 5 grudnia 2014 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 442 z dn. 3 grudnia 2014 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 441 z dn. 3 grudnia 2014 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 440 z dn. 3 grudnia 2014 r.