artykuł nr 61

Zarządzenie nr 424 z dn. 24 listopada 2014 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 423 z dn. 21 listopada 2014 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 422 z dn. 20 listopada 2014 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 421 z dn. 20 listopada 2014 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 420 z dn. 20 listopada 2014 r.