artykuł nr 36

Zarządzenie nr 449 z dn. 11 grudnia 2014 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 448 z dn. 10 grudnia 2014 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 447 z dn. 8 grudnia 2014 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 446 z dn. 8 grudnia 2014 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 445 z dn. 5 grudnia 2014 r.