artykuł nr 46

Zarządzenie nr 330 z dn. 4 września 2014 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 329 z dn. 4 września 2014 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 328 z dn. 4 września 2014 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 327 z dn. 3 września 2014 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 326 z dn. 3 września 2014 r.