artykuł nr 31

Zarządzenie nr 345 z dn. 15 września 2014 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 344 z dn. 15 września 2014 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 343 z dn. 15 września 2014 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 342 z dn. 15 września 2014 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 341 z dn. 15 września 2014 r.