artykuł nr 1

Zarządzenie nr 375 z dn. 30 września 2014 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 374 z dn. 29 września 2014 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 373 z dn. 29 września 2013 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 372 z dn. 26 września 2014 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 371 z dn. 26 września 2014 r.