artykuł nr 66

Zarządzenie nr 189 z dn. 2 czerwca 2014 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 188 z dn. 30 maja 2014 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 187 z dn. 30 maja 2014 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 186 z dn. 30 maja 2014 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 185 z dn. 30 maja 2014 r.