artykuł nr 36

Zarządzenie nr 79 z dn. 13 marca 2014 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 78 z dn. 13 marca 2014 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 77 z dn. 13 marca 2014 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 76 z dn. 13 marca 2014 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 75 z dn. 12 marca 2014 r.