artykuł nr 31

Zarządzenie nr 84 z dn. 14 marca 2014 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 83 z dn. 14 marca 2014 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 82 z dn. 14 marca 2014 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 81 z dn. 14 marca 2014 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 80 z dn. 13 marca 2014 r.