artykuł nr 26

Zarządzenie nr 89 z dn. 18 marca 2014 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 88 z dn. 14 marca 2014 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 87 z dn. 14 marca 2014 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 86 z dn. 14 marca 2014 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 85 z dn. 14 marca 2014 r.