artykuł nr 16

Zarządzenie nr 99 z dn. 21 marca 2014 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 98 z dn. 21 marca 2014 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 97 z dn. 18 marca 2014 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 96 z dn. 18 marca 2014 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 95 z dn. 18 marca 2014 r.