artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Uchwała

Uchwała Nr XXIX/540/13 Rady Miasta z 22.01.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: autostrady A-l, al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 635).

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1283

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXIX/542/13 Rady Miasta z 22.01.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1284

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXIX/544/13 Rady Miasta z 22.01.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2895)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1285

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/563/13 Rady Miasta z 27.02.2013 r. w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1994

Referat Usług Komunalnych

Uchwała

Uchwała Nr XXX/566/13 Rady Miasta z 27.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1995

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Uchwała

Uchwała Nr XXX/568/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27.02 2013r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 336, poz. 3022)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2176

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/570/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej uchwałą Nr XVI/275/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2008 r. Nr 12 poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/795/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2177

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/572/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 69)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2178

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/574/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2179

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała nr XXX/576/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: „Wronia – Żelazna”, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 255, poz. 2297)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2180

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/578/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 2304)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2181

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/580/13 Rady Miasta z 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwalą Nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 441)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2182

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/582/13 Rady Miasta z 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lipca 2009 r. Nr 189, poz. 1737)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2183

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/584/13  Rady Miasta z 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 2106)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2184

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XXX/586/13 Rady Miasta z 27.02.2013 r. w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwalą Nr XL/721/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786)

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2185