artykuł nr 36

Zarządzenie nr 479 z dn. 10 grudnia 2013 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 478 z dn. 10 grudnia 2013 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 477 z dn. 10 grudnia 2013 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 476 z dn. 10 grudnia 2013 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 475 z dn. 10 grudnia 2013 r.