artykuł nr 16

Zarządzenie nr 499 z dn. 23 grudnia 2013 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 498 z dn. 23 grudnia 2013 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 497 z dn. 23 grudnia 2013 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 496 z dn. 20 grudnia 2013 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 495 z dn. 20 grudnia 2013 r.