artykuł nr 11

Zarządzenie nr 504 z dn. 27 grudnia 2013 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 503 z dn. 27 grudnia 2013 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 502 z dn. 27 grudnia 2013 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 501 z dn. 27 grudnia 2013 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 500 z dn. 23 grudnia 2013 r.