artykuł nr 51

Zarządzenie nr 464 z dn. 27 listopada 2013 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 463 z dn. 27 listopada 2013 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 462 z dn. 27 listopada 2013 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 461 z dn. 27 listopada 2013 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 460 z dn. 25 listopada 2013 r.