artykuł nr 41

Zarządzenie nr 368 z dn. 27 sierpnia 2013 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 367 z dn. 21 sierpnia 2013 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 366 z dn. 21 sierpnia 2013 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 365 z dn. 21 sierpnia 2013 r

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 364 z dn. 21 sierpnia 2013 r