artykuł nr 21

Zarządzenie nr 388 z dn. 12 września 2013 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 387 z dn. 6 września 2013 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 386 z dn. 6 września 2013 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 385 z dn. 6 września 2013 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 384 z dn. 5 września 2013 r.