artykuł nr 16

Zarządzenie nr 393 z dn. 17 września 2013 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 392 z dn. 17 września 2013 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 391 z dn. 16 września 2013 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 390 z dn. 13 września 2013 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 389 z dn. 13 września 2013 r.