artykuł nr 101

Zarządzenie nr 308 z dn. 5 lipca 2013 r.

artykuł nr 102

Zarządzenie nr 307 z dn. 5 lipca 2013 r.

artykuł nr 103

Zarządzenie nr 306 z dn. 5 lipca 2013 r.

artykuł nr 104

Zarządzenie nr 305 z dn. 5 lipca 2013 r.

artykuł nr 105

Zarządzenie nr 304 z dn. 5 lipca 2013 r.