artykuł nr 11

Zarządzenie nr 398 z dn. 20 września 2013 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 397 z dn. 20 września 2013 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 396 z dn. 20 września 2013 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 395 z dn. 20 września 2013 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 394 z dn. 17 września 2013 r.